مرتبط با : فرهنگی , دلنوشته , 

سلام رفقا

بایت تاخیر تقریبا یک ماهه عذر می خوام...

راستش این مدت رو تو یه فضای دیگه، مشغول عملیات بودیم، تو قم و تهران و مشهد...

بعد مدتها، اواخر ماه مبارک اومدیم خونه...

طبق سنت حسنه !!! ویا به عبارت دیگر سیئه صداوسیما، همه ساله بعد افطار، قطار سریالها شروع به حرکت می کنه...

خونواده ما نیز مثل اکثر خونواده های دیگه پا در رکاب تلویزیون گذاشته و به این جعبه جادویی چشم دوخته...

با پرسش و پاسخ کوتاه، کل محتوای سریالا دستمون اومد و فهمیدیم اوضاع از چه خبره، البته اندکی از اینور اونور چندتا مطلب در مورد سریالا هم خوندیم...

از مادرانه گرفته و اردلان و ارسلان و محمدجواد و بگو خوبش تا الی آخر...

آخر سر هم عین سریالای بی خاصیت صداوسیما، پایانی بی خاصیت داشت با هزاران نکته پوچ حداقل از باب معنوی ومذهبی که اقتضای ماه مبارکه ...

خروس هم خیلی....


اما دودکش، که خیلیا هم مونده ان توش که چرا می گن دودکش...

نکته کوچیک بنده درمورد همین سریال دودکش هس،واقعا این آقایون سازنده کیا هستن؟با چه انگیزه ای و با چه دیدی فیلم ساخته ان؟اصلا شفاف بگم مسلک و مذهب این آقایون چیس؟ از دین و اسلام چه میدونن؟ از روحانی چه می دونن؟ چه شناختی به روحانیت دارن؟ به چه حقی اومدن روحانیت را به سخره گرفتن؟ کی بی اینا اجازه داده؟ از کدوم مذهبن؟ یکی پاسخ بده؟

از روزی که دیدم و شنیدم که تو این فیلم چه بلایی سر روحانیت و دین آوردن، دارم از شدت عصبانیت دیونه میشم؟ جلوی 76 میلیون مسلمون بیای روحانیت و لباس روحانی و... را به سخره بگیری، واقعا خجالت داره و باید از این خجالت آب شد؟

به والله نمی بخشم آقایونی رو که به سخره گرفته ان روحانیت را؟ چه این آقایون دونسته دونسته این کارو انجام داده باشن و چه ندونسته ندونسته!

از خدا می خوام دود این دودکش ها با این فیلم آشغالشون به چشم خودشون و گلوی خودشون بره تا خفه بشن!!!

تا به کی باید نظاره گر سوختن بوستان هدایت و معنویت باشیم؟؟؟