مرتبط با : دلنوشته , 

گشتی تو وبها و وسایتها می زدم که که تیتری با این عنوان دیدم:

هرکس به نحوی که می تواند از بحرین مظلوم دفاع کند.

بنده نیز مجال کمک را در این یافتم که در چنینی فضایی از بحرین بگویم و بنویسم.

دنیای عجیب و غریبی هست، عده ای در ناز و رفاهند و عده ای دیگر در تنگنا. در این میان هستند مردمانی که به ناحق مظلوم واقع شده اند، این عده امروز در زیر چکمه های مستکبرانه آل خلیفه لگد مال می شوند. مردمانی که حاضر نیستند باور و ایمان خویش را به حرامزاده هایی بفروشند که نه دین دارند و نه ایمان و عقیده ی درست حسابی.

امروز مردم شیعه ی سرزمین گدشته ی من که در اثر سهل انگاریهای رژیم طاغوت از سرزمین مادریم جدا شد، آماج هدفهای سوئی قرار گرفته است که در آن انسانیت رنگ باخته است، ناارزشی ها جای ارزشها را گرفته است، باطل به میان آمده است و جلوی حق را گرفته است، جاهلان عصر پیامبر بار دیگر زبان به درازگویی و یاوه گویی و اظهار حق طلبی کرده اند که هیچ کدامشان برای آنها حق نیست.

امروز جوانان انقلابی و شیعی بحرین در وهله ی اول با الگوگیری از جوانان بنی هاشم و در وهله ی دوم با الگوگیری از جوانان بنی هاشمیِ امام خمینی خواستار رسیدن و رساندن خود و دیگران به اسلام نابی هستند که جوانان ایرانی به آن چنگ زده بودند. امروز وقتی جوان بحرینی را می بینم که در مقابل تیرهای دشمن از دو سه متری مقاومت می کند و اجازه نمی دهد تا ایمان و دین و کشورش نابود نشود، امیدورا می شوم به اینکه امروز نیز قاسم بن الحسن ها هستند تا از حریم دینی و ملی خود دفاع کنند. امروز وقتی می بینم که زنان و مردان بحرینی حاضر نیستد هویت خویش را به باد فنا بسپارند، امیدوار می شوم به اینکه این انقلابها و خیزش ها به خاطر وعده و عیدهای دیگران نیست و برخاسته از ایمان هر فرد و باور اوست.

امروز آل خلیفه و آل سعود با خط گرفتن از رژیم های منحوس اسرائیل و آمریکا و اسرائیل، آزادی  و آزادگی را در کشتن خونهای زنان و جوانانی می بینند که هیچ گونه سلاحی برای دفاع از خود به جز دین و ایمان ندارند. امروز عیّاشی و شرابخواری و مستی و عربده کش گرگ صفتان روزگار، مستی و شرابخواری زمان جاهلیت را نشان می دهد، امروز ریختن خون زن و کودک افتخار شمرده می شود، امروز قتل و غارت و تجاوز و... هنر مزدوران نامیده می شود. امروز دیکتاتورها خود را داعیه دار مکتب انسانیت و آزادی و حق خواهی می دانند و در این راه هر کاری را که دلشان می خواهد انجام می دهند و هزاران امروز و هزاران افتخار دیگر برای دیکتاتوران امروزی...

نباید بی خیال شد، نباید سهل انگارانه از کنار همه ی مسایل گذشت، نباید بگوییم به ماچه! بگذار بحرین را بزنند، بگذار عربستان را خونین مال کنند، بگذار فلسطین را لگد مال و درهم بشکنند و ...، امروز بار دیگر حرف امام خمینی بزرگوار، بار دیگر تداعی می شود که ای برادران و خواهدران امت اسلامی امروز جنگ ، جنگ عقیده هاست و جغرافیا و مرز نمی شناسد،امروز من و تو در هر سرزمینی که هستیم باید نسبت به هر سرزمینی که ندای ظلم ستیزی و ندای آزادی خواهی از آن شنیده می شود به تاسّی از امام اول شعیان امیرالمومنین علی حیدر کرّار به ندای او لبیّک گفته و آنان را باید انیس و مونس باشیم تا بتوانیم آنان را در راه رسیدن به اهداف و آرمانهایشان کمک و یاری کنیم.

امروز من و تو باید گوش به فرامین امام خویش و مقتدای خویش باشیم و نگذاریم حرف او بر روی زمین بیفتد، امروز وقتی امام من و تو در خطبه ها و سخنرانی های خویش به زبان عربی با انها سخن می گوید اهمیت این مسئله را نشان می دهد، در همان روزهایی که حضرت امام خمینی در اوایل انقلاب اسلامی پای غرب را را از خاورمیانه خالی کرد، امروز نیز امام خامنه ای، پای غرب را از خاورمیانه و منطقه اسلامی خالی کرده است. امروز اگر او نبود بدانیم که قطعا ایران شاهنشاهی در نمود دیگری پیدا بود، امروز اگر او نبود چه بسا که من و تو نیز شریک ریختن خون جوانان بحرینی و دیگر کشورهای اسلامی بودیم. امروز هویت من و تو با رهنمودهای این امام عصر امام خامنه ای مشخص می شود. هر چه قدر میزان ولایتمداری ما بیشتر باشد در حمایت از بحرین نیز کوتاهی نخواهیم کرد.

حرف آخر به مردم بحرین و هر کشوری که ندای اسلامخواهی و آزادی در آن سر داده می شود:

برادران و خواهران شیعی بحرین! قلب ما و شما پر از خون است و بدانید که تاریخ شیعه با مظلومیت رقم خورده است، شیعه با دادن خون خود به حق خود می رسد، بدانید راهی را که انتخاب کرده اید ذره ای در آن اشتباه نکرده اید و بدانید که به حق خود خواهید رسید، این نداهای اسلامخواهی شما، غارتگران و چپاولگرانی را که بوی گند مستی و خرابکاریشان علنی و جهانی شده است، پست و رذیلشان خواهد کرد و آوازه ی اسلامیت بار دیگر در جهان طنین انداز خواهد شد.