مرتبط با : اهلبیت , 

تمام شمع وجود تو آب شد مادر
                                                    دعای نیمه شب تو مستجاب شد مادر

گل وجود تو پرپر شد و به خاک افتاد
                                                     بهشت آرزوی ما خراب شد مادر

به یاد ناله ی مظلومیت دلم سوزد
                                                     که چون سلام پدر بی جواب شد مادر

..............................................

ای بهشت آرزوی علی
                                                ای دو چشمت دین و دنیای علی

ماه هم آئینه دار روی توست
                                                در دل هر خشتِ خانه مهر توست

..............................................

روز آخر بود کار خانه کردم
                                                       گیسوی فرزندان خود را شانه کردم

دیدی چه حالی در نمازم بود اسماء
                                                       این آخرین راز ونیازم بود اسماء