مرتبط با : با خوبان , 

این روزها هرکس پی راندن اسب خویش است و به فکر چاره برای دفاع درست و نادرست از خود، و تنها کسی که در این میدان تنها و بی یار و بی یاور مانده است کسی نیست جز امیر قافله عشق امام سید علی خامنه ای!
غربت آقا غریبانه است، تا آنجا که می توانیم برای شادی دل امام خامنه ای تلاش کنیم و مثل بعضی ها نباشیم که بی وفایی کنیم و....عکس نهایت غربت آقا را نشان می دهد...
برداشت از pelak.com