مرتبط با : با خوبان , 

همیشه تو این فکر بودم که چگونه می توانم از برادرم تشکر و قدردانی بکنم تا اینکه به ذهنم رسید حداقل تو این صفحه وبلاگ اندکی بتوانم از او تشکر کنم.

برادرم اسمش ناصر می باشد، چهار سال ازمن بزرگتر می باشد. بیشتر موفقیت و نتایج حاصله تو زندگیم را مدیون او هستم، او صفات برجسته ای دارد. او را مالک می نامم. قلبی دارد به وسعت آسمانها و دریاها. او مالک دریادلی است که خستگی را خستگی می کند و محبت نافذی دارد که در قلوب هر کس که با او می افتد جا خوش می کند. تا آنجا که بتواندبرای حل مشکلات هر کس، هرکس را که به سویش بشتابد با نهایت تواضع در پی حل آنها بر می آید. صبرش ستودنی است. عشقش زینب و حسین است. الگوهایش اهلبیت هستند. اخلاق و معنویت را در بودن با شهدا و اهلبیت می داند. مرید حضرت امام خامنه ای است. با همه کس مودبانه و نرم خو برخورد می کند. آنجا که وقت غرّش باشد مثل مالک می غرّد و حق را تا آنجا که بتواند به حقدار می رساند. برخی مواقع می شود که بعضی از دوستانش به جای اینکه جواب محبتهای او را بدهند خیانت می کنند و بی ادبی و بی وفایی می کنند، اما باز او  مثل رود، گذشت می کند. سعه صدرش ستودنی است. در خانواده حرف او حجت می شود. زیاد به فکر پول و مال نیست، همیشه می گوید خدا کریم است و خودش همه چیز را می رساتد و درست می کند.

او برای من زحمت می کشد، راه به من نشان می دهد، در ادبیاتش برای من از چمران حرف می زند. برای من بی ادبی نمی کند و همیشه جویای حال من است. علاوه بر من دوستان زیادی هستند که عاشق او هستند و مثل پروانه دوربر او می چرخند، همواره مرا ارشاد می کند تا آنجا که می توانی به دوستانت محبت و کمک کن.

اغراق نمی گویم، مثل مالک دریادل می باشد، تقریبا دوسال است که در یک جایی  تنهایی انجام تکلیف می کند، زود رنجیده نمی شود، نسبت به انجام امور حساس هست، بصیرتش حرف ندارد، بیانش شیوا و رسا می باشد، با متحجرین شدیدا مخالف است و در مقابلشان می ایستد. از شعرهای حماسی خوشش می آید.

به فوتبال هم علاقه دارد، بازی مسی را خیلی می پسندد.

یکبار ازش پرسیدم داداش تو چیکار کرده ای که اینقدر محبوب دلها شده ای؟

پاسخ داد من ادب عباس را دوست می دارم و احساس و عاطفه حضرت زینب را می پرستم.

از همین جا به داداشم می گویم داداش جان خیلی دوستت دارم و عاشقتم، خدا را به خاطر اینکه چنین داداشی را به من داده است شکر می گویم.

داداش جان! من خیلی مدیون تو هستم، خیلی چیزها از تو یاد گرفته ام و انشاءالله روزی رسد که جواب محبتهای تو را بدهم. برایم دعا کن، من نیز برایت دعا می کنم.

انشاءالله باهم راهی را که انتخاب کرده ایم با موفقیت بپیماییم و بتوانیم سرباز خوبی برای حضرت حجت و ولایت باشیم.