مرتبط با : اهلبیت , 

این روزها که دل اهلبیت و عاشقان اهلبیت خون شده است هرکس در هرگوشه ای از حریم خود به دفاع از این امام غریب خویش می شتابد و در راستای تسیکن دلهای ناآرام میزان حب و ولایتمداری خویش را نشان می دهند، شعر زیر گوشه ای از ولایتمداری را نشان می دهد.

مانسل اشداء علی الکفاریم
ماسوخته میخ ودر ودیواریم
ماشیعه اثنی عشری ،مکتب حیدر داریم
دشمن غرب ویهودو شبِ استکباریم

عوعونکن به محضر پاک امام ما
گندیده کرده ای جریان مشام ما
باهر فراز جامعه اش بیمه کرده است
"ثبت است بر جریده عالم دوام ما

تو هار شدی-کافر حربی شده ای
شاهین که نه ،تولاشخور سفره غربی شده ای
ارمنی برکرم آل عبا می نازد
تو مرتدِ عوعوکنِ رپّی شده ای

بامن بخوان فرازی از آیات سیره را
آیاتی از زیارت جامعهَ الکبیره را
یا موضع الرساله ویا قاده الامم
سوی خدا شود هرآنکه شود برتو معتصم

سروده اکبر شهنازی