سلام دوستان
چند روزیست مهمان حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام هستم، نائب الزیاره تمام دوستان ولایی هستم.


زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی
بی پناهم، خسته ام، تنهام به دادم می رسی؟
گرچه آهو نیستم، ام پر از دلتنگی ام
ضامن چشمان آهوها به دادم می رسی؟
منِ دخیل، التماسم را به چشمت بسته ام
هشتمین دردانه زهرا به دادم میرسی؟