مرتبط با : دلنوشته , 

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران...
                                            کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران...


دلم می سوزد، دستانم می لرزد، اشک از چشمانم سرازیر می شود، بغضی است که پشت سر هم گلویم را فشار می دهد...
یاسرجان و سیدمحمدجان دو لاله ی بوستان فداییان پرپر شدند...


یادش به خیر باهم سینه زنی هایمان، اردوهایمان، خنده هایمان، شوخی هایمان و...
هِی هِی هِی....
آه از این جدایی...
آه از این دلتگی...
آه از تلخی...
فقط سوز و حسرت بر دلمان مانده...

شادی روح این دو فدایی ولایت و عاشق اباعبدالله الحسین صلوات