مرتبط با : دلنوشته , 

در بیانات شیرین و دلچسب نوروزی مقام معظم رهبری در جوار حضرت امام رضاعلیه السلام، بخشی از بیانات ایشان اشاره به جوانان انقلابی و متدین و مومن بود. خطاب ایشان به جوانان این بود که بنده خودم پشت سر آنها هستم و شما فرزندان خود بنده هستید.
هنگامی که این بخش از سخنان حضرت امام خامنه ای را شنیدم آرامشی بر وجودم حاکم شد و بر
آن شدم تا بتوانم در سال جدید تا آنجا که بتوانم برای امام خویش جانفشانی کنم و سخنان ایشان را جامه ی عمل بپوشانم.
از همین جا به حضرت آقا می گویم آقاجان حوانان انقلابیت در مناطق مختلف در راه تو تا انجا که بتوانند انقلابی عمل می کنند ولی آقاجان عده ای هستند که نمی گذارند. به قول خودتان که گفتید به اینها می گویند افراطی، باور کنید بدتر از این ها را می گویند. جوانانت را تحویل نمی گیرند، سد راهشان می شوند، مسوولینی که داعیه حمشایت از جوانان را دارند به وظیفه ی خودشان عمل نمی  کنند، برعکس شهدا عمل می کنند، به عهد و پیمان خود عمل نمی کنند.
برای مثال تو شهر خودمان هستند مسوولینی که اصلا نمی دانند کارفرهنگی یعنی چه؟ اصلا نمی دانند شهادت و فرهنگ شهادت چیست، برنامه می بریم پیش آنها، ابتدا قول همکاری می دهند، اما وقتی به مرحله ی عمل می رسند زیر قول خودشان می زنند و به جای معذرت خواهی هزاران بدوبیراه را نثار جانمان می کنند. وقتی می خواهند شهیدی را تشییع کنند، انگار نه انگار که شهید است و عظمت دارد و مقام. شهدا را زینت نمی دهند و...
آقاجان در این مملکت به قول شهید آوینی که گفته بود همه آزادند الا حزب اللهی ها، باور کنید در برخی مناطق اینگونه هست. ولی آقاجان ما با اینها مخالفیم و تا پای رسیدن به آرمانها و عملی کردن دستورات شما از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم شد و تا آنجا که بتوانیم عمل خواهیم کرد.
بگذار هر چه که می خواهند بگویند، افراطی، متحجر، اخراجی، بی فرهنگ و...
ولی ما گوشمان به اینها بدهکار نیست و از سرزنش سرزنش کنندگان سرزنش نخواهیم شد و برای شما همان فرزندان انقلابی خواهیم ماند تا صدای شهید همت ها و چمران ها و خرازی ها را به گوش عالمیان برسانیم و مملکت را به آرمانهای امام راحل و شما برسانیم و زینت بخشیم.