مرتبط با : دلنوشته , 

سلام
راستش بعد از برگشت از کربلا قصد داشتم از سفرنامه کربلایم بنویسم، اما بعد از اینکه وضعیت اخبار داخلی و خارجی را مشاهده کردم، بدترین حالت برایم به وجود آمد وقتی که شنیدم چه جریاناتی در کشور در حال تحرک هستند. با نهایت تاسف باید بگویم نمی دانم چرا جامعه ما رفته رفته به سوی رذایل اخلاقی قدم می گذارد و هیچکس هم در این بین قبول ندارد که اشتباه می کند و یا حاضر نیست حتی اندکی کوتاه بیاید و از حق خود حتی ذره ای به خاطر اسلام ونظام چشم پوشی کند.

به راستی ما به دنبال چه هستیم؟
بازدید از زندان اوین به چه بهانه ای، آن هم بعد از هفت سال؟
مجمع فدراسیون فوتبال، به چه عنوان؟
مشت زدن چقدر فرق دارد با سرخوردن جلوی رختکن و خوردن دست به پنجره رختکن؟
فروش اجناس به قیمت غیر روی جنس به بهانه نایابی در بازار؟
و...


علت و راه حل چیست؟

مردم در کجا قرار دارند؟