مرتبط با : دلنوشته , 

آقاجان درد را از هر طرف بنویسم درد است، روزگار مرا غرق در خود کرده، تا سرم به سنگ نخورد، یادم نمی آید که تو را هم داشتم؟
آقاجان درد من درد فراموشی توست، درد من بی وفایی در حق توست؟
آقاجان تا به کی روز مرا همچو شب تار کنی؟ شود آیا گوشه چشمی به دل بیمار من کنی؟
سالها می گذرد، روزها می گذرد، انگار به بی تو بودن عادت کرده ایم...
یابن الحسن بی تو دریا صفا ندارد! بی تو آسمان صفا ندارد! ساده تر بگویم بی تو زندگی معنا ندارد!
یابن الحسن.........


عصر جمعه ی دلگیر، مبتلایت شده این عاصی زمین گیر...