مرتبط با : سیاسی , 

در بیانات آغاز سال 92، حضرت امام خامنه ای تیکه ای سنگین به برخی آقایان که اهل تکنوکرات بودن را یدک می کشیدند و می کشند را، حواله کرد، تکنوکراتها کسانی هستند که به تعبیری مدیریت را به اهل فن و اهل تخصص می سپارند و این اهل فن آزادند در اینکه هیچ ترمزی نداشته باشند، به تعبیری از حدود معین شده نیز تعدی کنند، از چیزی بالاتر، حتی مذهب و ....

تكنوكرات‌ها كسانی هستند كه فنّ و تكنولوژی را برتر از هر چیزی حتّی مذهب می‌دانند و فنّ سالاری را برتر از هر اصولی می‌شمارند و معتقدند صنعت و تكنولوژی بالاتر و مهمتر از هر اصلی است و فنّ سالاران مستحق حكومتند.

معتقدان به تکنوکرات بر این باورند که می توان ارگانهای مدیریتی حکومت را بدون توجه به عقائد سیاسی و خصوصیات طبقاتی تکنوکراتها، به آنها سپرد.
شهید قلم جمله ای بسیار زیبا و در عین حال راهگشا را برای ما به یادگار گذاشته اند:

تکنوکراتهای اهل «ذکر»!

به هر تقدیر شکی نیست که اکنون در نظام ما، حزب الله رفته رفته به انزوای سیاسی کشیده می شود و کارها به دلباختگان تکنوکراسی واگذار می گردد. این نشانه ایست از همان سرنوشت محتومی که همه انقلابهای جهان را وا داشته است تا فرزندان خویش را ببلعد... فکر نمی کنم کسی در این معنا تردید داشته باشد که تکنوکراسی حافظ منافع ابرقدرتهاست. حاکمیت تکنوکراتها  خواه نا خواه نظامهای انقلابی را به جانبی متضاد با شعارهای اساسی انقلاب- آزادی و استقلال- می کشاند.

سید مرتضی آوینی؛ مبانی توسعه و تمدن غرب؛ نشر ساقی؛ ص110