مرتبط با : سیاسی , 

روزی  که همه آمده بودن، روزی  که دل رهبر انقلاب شاد شد، روزی که مردم عاشق، عشق خودشان را به رهبری نشان دادند.
همین افتخار ما را بس است که سید ما گفت درددودلش را با ما در میان خواهد گذاشت، نه با چاه.
در این روز حتی این مرد هم آمده بود، در روزی که میگن همه برای ساندیس و کیک میان....
راس می گن، این مرد حتما برای ساندیس و کیک اومده...
آفرین به این حضور...