مرتبط با : سیاسی , دلنوشته , 

کتابی هس به نام راز قطعنامه(نیمه پنهان، ج48) توصیه می کنم حتما بخوانید و با هویت افرادی که این روزها در جامعه با خیال راحت نفس می کشند و دل عده ای را به درد می آورند، آشنا شوید.
این ها همانهایی هستند که جام زهر را به امام خوراندند، به گونه ای که حتی خنده را نیز ار لبان مبارک آن حضرت پاک کردند. به نقل از نزدیکان امام، ایشان بعد از قبول قطعنامه خنده بر لبانشان نیامد.
رک و راست اسم می برم، آقای هاشمی، آقای رضایی، آقای میرحسین موسوی و چند نفر دیگر هم بودند، که بنا به مسولیت کاری آنها در حال حاضر اسم نمی برم آنها را...اینان همانهایی هستند که نگذاشتند جنگی را که می توانست پنج ساله تمام شود، تا هشت سال طول کشید، اینان کسانی هستند که آمار و اطلاعات غلط به امام دادند تا امام مجبور شوند قطعنامه زهرآگین را که در آن نه عراق محکوم شد و نه امتیاز خاصی به ایران رسید،بپذیرند؛ قطعنامه ای که دست پخت آقایان بود که تعبیر به صلح حسنی می کردند، اما دریغ از اینکه این صلح نیس و ذلت برای خود است و به فکر منافع شخصی بودن.
تند نمیروم تا الفاظ زشت بر زبان رانم و بعدش بگویند افراطی هستی، نه، فقط همین را بگم که تا قیام قیامت که دل امام را خون کردید، نمی بخشمتان!
الان هم اگر هوشیار نباشیم، می ترسم قضایای آخر جنگ پیش بیاید و ... شود
هوشیار باشیم، نگذاریم بعد از هشت مقاومت در جنگ، و هشت سال مقاومت دولت نهم و دهم در برابر غرب، قطعنامه ای دیگر از باب سازش به وجود آید...
مراقب باشیم...
پیشنهاد: خواندن این کتاب را از دست ندهید...


برچسب ها :
قطعنامه598 ,  هاشمی رفسنجانی ,